Exteriérová a interiérová reklama

  • výroba bannerov a ich montáž, rôzne veľkosti a tvary, vrátane výroby konštrukcií
  • reklamné tabule na fasádach, stĺpoch alebo na špeciálnych konštrukciách vyrobené z plastových tabúľ (komatex, micronda, ...) alebo z plechu
  • polepy áut – nápisy, logá, fotografie
  • svetelná reklama - svetelné butony vyrobené na mieru, nasvietená alebo podsvietená reklama, štandardné reklamné panely s bežiacim textom
  • fasády – maľované, 3D nápisy z extrudovaného polystyrénu doplnené tvarovým rezaním (napr. z plastových dosiek)
  • billboardy – nákup plochy pre klienta, stavba billboardov na kľúč, grafické návrhy, tlač na papier, fóliu, baner s montážou priamo na billboard, resp. na plechoch alebo plastových doskách
  • informačný, orientačný systém – na samostatných stĺpoch, na stĺpoch verejného osvetlenia, informačné tabule a tabuľky v budovách alebo v exteriéri
  • reklamné stojany – štandardné „Áčka“ rôznych veľkostí s pevným alebo vymeniteľným motívom, s možnosťou písať kriedou, stojany Roll Up
  • menovky – na označenie pracovníkov (s magnetom alebo s upínacím systémom)