Nákup reklamného priestoru

Nakupujeme reklamný priestor vo všetkých médiách v rámci celej SR, podľa potreby i v zahraničí.

Vieme vhodne nakombinovať média rôzneho zamerania a pôsobenia.

 

Ponúkaný reklamný priestor:

  • Printy
    • denníky, týždenníky mesačníky (noviny, časopisy)
    • celoslovenské, regionálne (s lokálnou pôsobnosťou)
    •  všeobecné, odborné
  • Rádiá
  • Televízie