Reklamné kampane na kľúč

Pri vzniku novej firmy: od návrhu loga, cez vizitky, dizajn-manuál, mediálnu kampaň po podporné aktivity.
Pri uvádzaní nového produktu na trh v závislosti od cieľovej skupiny.
Pri jednorázovej časovo ohraničenej akcii (napr. pre Nadáciu Svetielko nádeje – kampaň na získanie 2% daní).