Špeciálna zákazková výroba

Ide o výrobu atypickej reklamy, kde sa po konzultácii s klientom navrhuje podľa účelu možné riešenie, technológia, ...
Napr.  stojany na mieru podľa veľkosti pozemku (prenosné alebo pevné), prekrytie terás, veľkoplošná blikajúca plastická ruleta na fasáde.