Tlačoviny

Vizitky, letáky, obaly, obálky, kalendáre, katalógy, menu karty, plagáty, hlavičkové papiere, trhacie bloky, post-ity,...
Predstavu klienta graficky spracujeme, po konzultácii upravíme. Poradíme pri výbere vhodnosti papiera, úprave, formáte,...