Navigácia

O spoločnosti
ABC MEDIA s. r. o.

Na slovenskom trhu pôsobíme od roku 1998. Z pôvodnej inzertnej kancelárie sme sa postupne vyprofilovali na reklamnú agentúru s full-servisovými službami.

Usilujeme sa o zachovanie dôvery a stability našich klientov, čo nás zaväzuje k serióznosti, spoľahlivosti a komplexnosti.

Okrem klasickej reklamy ponúkame ekonomicky efektívne a netradičné riešenia, marketingové poradenstvo, ...

Snažíme sa neustále zlepšovať kvalitu našej práce s cieľom, aby služby, ktoré poskytujeme patrili medzi najlepšie.reklamná agentúra

Sídlo firmy:
ABC Media, s.r.o.,
Bernolákova 25,
974 05 Banská Bystrica

Prevádzková a poštová adresa:
Pod Urpínom 4, 974 01 Banská Bystrica
+421 (0)48/4153 053
abcmedia@abcmedia.sk