Neštandardná a atypická reklama

Reklamné stojany a konštrukcie so špecifickým zadaním vytvárané na mieru po konzultácii s klientom.

Neštandardné formy reklamnej propagácie bez typizovaných prvkov, reklamné riešenia v špecifických priestoroch. Na základe konzultácie s klientom navrhujeme možnosti, materiál a varianty riešenia.

Príklady atypickej reklamy:

  • stojany na mieru
  • prenosné alebo pevné konštrukcie
  • promo-stánky
  • rôzne kombinované formy materiálov a prezentácie