SPOLOČNE hĽADÁME RIEŠENIE

Tvorba marketingového plánu a marketingovej stratégie.

Spoločne s klientom tvoríme marketingový plán a stratégiu, ktoré vychádzajú z potrieb, možností, rozsahu a cieľovej skupiny, ktorú oslovujeme.