NAKUPUJEME REKLAMNÝ PRIESTOR

Nákup reklamného priestoru vo všetkých médiách v SR, prípadne aj v zahraničí.

Nakupujeme reklamný priestor vo všetkých médiách v rámci celej SR a podľa potreby i v zahraničí. Zameriavame sa hlavne na klasické printové média, ale dokážeme zabezpečiť aj reklamu na internetových portáloch, v rozhlase i televízii. Vieme vhodne nakombinovať inzertný priestor podľa rôzneho zamerania, regionality, cieľovej skupiny a pôsobenia.