Navigácia

Exteriérová reklama

  • tlač, výroba banerov a ich montáž – rôzne veľkosti a tvary, vrátane výroby konštrukcií. Sú vhodné na športové akcie, na lešenia, fasády, ...
  • reklamné tabule na steny, fasády, stĺpy alebo tabule na špeciálnych konštrukciách, vyrobené z plastových tabúľ, z plechu, z dibondu
  • polepy áut – nápisy, logá, fotografie
  • svetelná reklama – svetelné butony vyrobené na mieru, nasvietená alebo podsvietená reklamna, panely s bežiacim textom, LED panely
  • fasády – maľovaná reklama, 3D nápisy z extrudovaného polystyrénu, alebo 3D nápisy tvarovo rezané z plastových dosiek
  • billboardy – nákup a prenájom plochy pre klienta
  • informačný, orientačný systém
  • reklamné stojany – rôzne tvary, veľkosti, hlavne „Ačka“, s vymeniteľným motívom, s možnosťou písať kriedou
  • prezentačné stojany, napr. promo stolíky na výstavy
  • beachflagy, vlajky, zástavy


reklamná agentúra

Sídlo firmy:
ABC Media, s.r.o.,
Bernolákova 25,
974 05 Banská Bystrica

Prevádzková a poštová adresa:
Pod Urpínom 4, 974 01 Banská Bystrica
+421 (0)48/4153 053
abcmedia@abcmedia.sk