Navigácia

Zákazková výroba

Ide o atypickú reklamu, ktorá má špecifické zadanie, nie je štandardná a typizovaná.
Dôležitá je konzultácia s klientom, kde sa navrhujú možnosti, materiál, možné riešenia.

Ide napríklad o:

  • stojany na mieru,
  • prenosné alebo pevné konštrukcie,
  • promo-stánky,
  • rôzne kombinované formy reklamy a materiálov.


reklamná agentúra

Sídlo firmy:
ABC Media, s.r.o.,
Bernolákova 25,
974 05 Banská Bystrica

Prevádzková a poštová adresa:
Pod Urpínom 4, 974 01 Banská Bystrica
+421 (0)48/4153 053
abcmedia@abcmedia.sk