Interiérová reklama

Ponúkame poradenstvo, prípravu grafiky, výrobu, tlač a montáž rôznych typov interiérových formátov, najmä:

 • tabule a tabuľky na dvere, informačný a orientačný firemný systém z plastových materiálov (komatex, kappaplast, micronda), dibondu, plechu, preglejky, skla, …
 • 3D nápisy z extrudovaného polystyrénu, alebo 3D nápisy tvarovo rezané z plastových dosiek a vytvorené 3D tlačou
 • bannery: roll-up stojany – štandardné (85 x 200 cm), ale aj 100 x 200 cm, 120 x 200 cm, obojstranné; X – bannery. Všetky stojany dodávame v prenosovej taške. Sú vhodné na prezentáciu na výstavách, akciách, ako aj v priestoroch firiem.
 • bezpečnostné značenie
 • menovky pre pracovníkov s magnetom alebo upínacím systémom
 • stolové vlajky
 • display systémy

Exteriérová reklama

V rámci exteriérovej reklamy ponúkame poradenstvo, prípravu grafiky, tlač, výrobu a montáž rôznych typických a atypických formátov, napr.:

 • bannery rôznych veľkostí a tvarov, vrátane výroby konštrukcií. Ideálne na športové akcie, lešenia, fasády, …
 • 3D nápisy z extrudovaného polystyrénu, alebo 3D nápisy tvarovo rezané z plastových dosiek a vytvorené 3D tlačou
 • reklamné tabule na steny, fasády, stĺpy, alebo tabule na špeciálnych konštrukciách, z rôznych materiálov (plast, plech, dibond)
 • svetelná reklama – svetelné butony vyrobené na mieru, nasvietená alebo podsvietená reklama, panely s bežiacim textom, LED panely
 • beachflagy, vlajky, zástavy
 • exteriérový informačný a orientačný systém
 • billboardy – nákup a prenájom plochy pre klienta
 • reklamné stojany – rôzne štandardné i neštandardné tvary a veľkosti, aj na zákazku
 • prezentačné stojany, napr. promo stolíky na výstavy
 • maľovaná reklama na fasády
 • polepy áut – nápisy, logá, fotografie

Atypická reklama

Reklamné stojany a konštrukcie so špecifickým zadaním vytvárané na mieru po konzultácii s klientom.

Neštandardné formy reklamnej propagácie bez typizovaných prvkov, reklamné riešenia v špecifických priestoroch. Na základe konzultácie s klientom navrhujeme možnosti, materiál a varianty riešenia.