INé služby

Marketingové poradenstvo

Spoločne s klientom tvoríme marketingový plán a stratégiu, ktoré vychádzajú z potrieb, možností, rozsahu a cieľovej skupiny, ktorú oslovujeme.

Organizovanie firemných akcií

Vo Vami vybraných priestoroch zabezpečíme formou full-servisu firemný  či športový deň, prezentáciu pre klientov, mikulášsky či vianočný večierok alebo iné udalosti s občerstvením a bohatým sprievodným programom pre deti a dospelých.

Nákup mediálneho priestoru

Nakupujeme reklamný priestor vo všetkých médiách v rámci celej SR a podľa potreby i v zahraničí. Zameriavame sa hlavne na klasické printové média, ale dokážeme zabezpečiť aj reklamu na internetových portáloch, v rozhlase či televízii. Vieme vhodne nakombinovať inzertný priestor podľa rôzneho zamerania, regionality, cieľovej skupiny a pôsobenia.