Drevenica na Kordíkoch

V sobotu, 30.11.2019 sme dostali od starostu obce Kordíky ocenenie – za pomoc pri stavbe makety drevenice. Drevenicu staval pán Jan Murgaš, ktorý ma veľmi zhoršený zrak (na fotografii pri drevenici spolu s pánom Pavelom z reklamnej agentúry ABC MEDIA).

Mila akcia v kultúrnom dome, kde vyrábali adventné vence, piekli vianočné oblátky a iné dobroty.

Jan Murgaš – autor krásnej drevenice
Ocenenie, ktoré nás potešilo 🙂